همه جور دردسر

ابداع نرم افزاری برای خود ترمیمی کامپیوتر
ابداع نرم افزاری برای خود ترمیمی کامپیوتر

محققان علوم رایانه ای موفق به ابداع نرم افزاری شده اند که بدون نیاز به هدایت انسان می تواند اختلالات موجود در برنامه های رایانه ای را ردیابی کرده و به ترمیم آنها بپردازد.
به گزارش خبرگزاری مهر، نرم افزار ClearView نرم افزاری است که به منظور فعالیت بر روی چندین رایانه که برنامه ای یکسان را اجرا می کنند طراحی شده است. این نرم افزار می تواند رفتارهای برنامه های در حال اجرا بر روی رایانه ها را تحت نظر گرفته و یک سری از قوانین و پارامترها را برای اجرای عادی آنها ارائه کند.

زمانی که نویسندگان یک نرم افزار با اختلالی در نرم افزارها مواجه می شوند، ارائه راه حل و رفع نقص سیستمهای دارای آن نرم افزار در حدود یک ماه زمان صرف خواهد کرد. اما محققان امیدوارند نرم افزار جدید ClearView بتواند به این فرایند سرعت بخشیده و نرم افزارها را در برابر نقصهای متعدد یا حملات سایبری مقاوم تر سازد.

ClearView بدون نیاز به هدایت انسانی و بدون نیاز به دسترسی به کد منابع برنامه های رایانه ای فعالیت کرده و در مقابل می تواند رفتارهای اجرایی برنامه ها را در میان سخت افزارهای رایانه تحت نظر گیرد.

زمانی که این نرم افزار از نفوذ بیگانه ای به داخل یکی از برنامه های رایانه آگاه شود می تواند تعیین کند که برنامه هدف از کدام قانون عملیاتی تخطی کرده است و سپس بسته ترمیمی را مخصوص بخش نقص دار ارائه کرده و برای دریافتن میزان تاثیر گذاری عملیات رفع نقص برنامه آسیب دیده را مورد آزمایش قرار می دهد.

این نرم افزار سپس بسته ترمیمی خود را به تمامی برنامه های مشابهی که در آن واحد در رایانه های دیگر فعال هستند ارسال کرده و به این شکل از آنها در برابر بروز اختلالی مشابه محافظت می کند.

بر اساس گزارش لایو ساینس، آزمایشهای متعدد بر روی این نرم افزار نشان می دهد ClearView به خوبی قادر است در برابر هر نوع نقص یا حمله سایبری ایستادگی کند. به گفته محققان استفاده از این نرم افزار می تواند به رایانه ها به صورت مجزا یا در قالب یک شبکه ویژگی خود ترمیمی بخشیده و نیاز به تعمیرات متعدد و زمان گیر رایانه ها را توسط انسان از بین ببرد.