همه جور دردسر

دست مصنوعی مخصوص ورزشکاران
دست مصنوعی مخصوص ورزشکاران

« باب رادوکی » از ساکنان ایالت کلرادو در آمریکا در اثر حادثه ای دست چپ خود را از دست داد. وی به دلیل علاقه اش به ورزشهای متفاوت تصمیم به ساخت دست مصنوعی گرفت که برای انجام ورزشهای مختلف مناسب باشد.

 
جمهوری اسلامی: « باب رادوکی » از ساکنان ایالت کلرادو در آمریکا در اثر حادثه ای دست چپ خود را از دست داد. وی به دلیل علاقه اش به ورزشهای متفاوت تصمیم به ساخت دست مصنوعی گرفت که برای انجام ورزشهای مختلف مناسب باشد.


دست مصنوعی ساخته شده توسط وی از قطعات جداشونده ای برخوردار است که می تواند متناسب با نوع ورزش گلف بسکتبال وزنه برداری و تیراندازی با کمان تغییر پیدا کند. وی تنها به منظور کمک به ورزشکارانی که با مشکل وی مواجه هستند اقدام به ابداع این دست مصنوعی کرده است.