همه جور دردسر

تفاوت عاشق بودن و کسی را دوست داشتن علائم عاشقی در درون خود ...بین کسی که عاشق شده است و کسی که تنها شخصی را دوست دارد تفاوت هائی است. نکات زیر به شما کمک خواهند کرد تا این تفاوت ها را درک کنید:

1- هنگام دیدن کسی که عاشق او هستید تپش قلب شما زیاد شده و هیجان زده خواهید شد اما هنگامی که کسی رامی بینید که آن را دوست دارید احساس سرور و خوشحالی می کنید.
2- هنگامیکه عاشق هستید زمستان در نظر شما بهار است ولی هنگامیکه کسی را دوست دارید زمستان فقط فصلی زیبا ( زمستانی زیبا ) است.
3- وقتی به کسی که عاشق هستید نگاه می کنید خجالت می کشید ولیکن وقتی به کسی که دوستش دارید می نگرید لبخند خواهید زد
4- وقتی در کنار معشوقه خود هستید نمی توانید هر چه در ذهنیات خود دارید بیان کنید اما در مورد کسی که دوستش دارید شما توانائی آن را دارید
5- در مواجه شدن با کسی که عاشق هستید خجالت میکشید وحتی دست و پای خود را گم می کنید اما در مورد فردی که دوستش دارید راحت تر بوده و توانائی ابراز احساسات به او را خواهید داشت.
6- وقتی معشوقه شما گریه می کند شما نیز گریه خواهید کرد و اما در مورد کسی که دوستش دارید سعی بر آرام کردن او دارید.
7- شما می توانید یک رابطه دوستی را پایان دهید اما هرگز نمی توانید چشمان خود را بر احساس عاشق بودن ببینید چرا که حتی اگر این کار را بکنید ، عشق همچنان قطره ای در قلب شما و برای همیشه خواهند ماند.

مطالب گفته شده اگرچه تا حدود زیادی درست هستند ولی بیاد داشته باشید که مطلق نیستند و اصولا انسانها و احساسات آنها پیچیده تر از این بیان هاست....

 

 

 


علائم عاشقی در درون خود ...

هنوز خیلی ها نتونستن در درون خودشون احساسات عاشقی رو که در خود نهفته هست را کشف کنند.... علائم کشف احساسات نهفته شده یعنی عشق:
وقتی با خنده از خواب بلند میشی بدون که یه عاشقی
وقتی تو آینه کسی رو بجز خودت دیدی بدون که یه عاشقی
وقتی با عجله و بدون اینکه چیزی بخوری از خونه رفتی بدون که یه عاشقی
وقتی که پله ها رو ? تا ? رفتی پایین بدون که یه عاشقی
وقتی تو خیابون آواز خوندی و رقصیدی بدون که یه عاشقی
وقتی یه گل رز خریدی بدون اینکه بوش کنی بدون که یه عاشقی
وقتی روی صندلی پارک برعکس همه می شینی بدون که یه عاشقی
وقتی یه گل رز رو بوییدی و دادی به کسی بدون که یه عاشقی
وقتی با تمام وجودت گفتی دوستت دارم بدون که یه عاشقی
وقتی که عکسش رو روی یه درخت پیر کشیدی بدون که یه عاشقی
وقتی بخاطر یه سکه به همه روانداختی بدون که یه عاشقی
وقتی بهت گفت دوستت داره بدون که یه عاشقی
وقتی به اون فکر میکنی بدون که یه عاشقی
وقتی باهات دعوا می کنه و راحت دلت رو میشکونه بدون که یه عاشقی
وقتی خیابونها رو بدون اونکه بشماریشون طی کردی بدون که یه عاشقی
وقتی روی همون صندلی مثل همه نشستی بدون که یه عاشقی
وقتی اون گل رز رو نبوییده پر پر کردی بدون که یه عاشقی
وقتی اون تنه درختی رو که عکسش رو روش کشیدی
از بین بردی بدون که یه عاشقی
وقتی به خودت دروغ میگی که دوستش نداری بدون که یه عاشقی
وقتی شام نخورده میری تو رختخواب بدون که یه عاشقی
وقتی با گریه می خوابی بدون که یه عاشقی

مثل من که یه عاشقم بدونه معشوق