تصویر جالب از جشن تولد ۲۴ سالگی عادل کلاه کج در تمرین پرسپولیس

تولد عادل کلاه کج