همه جور دردسر

آخرین روش عذرخواهی از همسر!

 

در شگفت برانگیز ترین آشتى میان دو زن وشوهر، و به شیوه ى سریال هاى ترکى، یک شهروند اردنى بطور غیر منتظره با نصب پلاکاردی پنج متری در ملا عام از همسرش عذر خواهى کرد. درگیرى لفظى بین محمد الجغبیر وهمسرش ایمان، وافزایش اختلافات میان آنها به آنجا ی رسید که منجر به جایی آن دو شد . خانم ایمان اصرار داشت که احساسات او در حضور افراد خانواده ودوستان اش و افراد دیگر جریحه دار شده است. جغبیر به آشتى با همسرش مى اندیشید که چه باید کرد، بالآخره پلاکاردی به طول 5 متر وعرض 8 متر تهیه کرد ، وآنرا هنگام بازگشت همسرش از سفر که کارمند یکى از شرکت هاى هواپیمایی است، در مقابل ساختمان کارش نصب کرد. روی این پلاکارد این جمله به چشم می خورد: " عزیز ام، زندگى ام، همسر زیبایم و مادر فرزندانم، ایمان جان، به خاطر تمامى اشتباهاتى که

از من در طول زندگى رخ داد، عذر خواهى مى کنم. ومن به شما قول مى دهم که از این به بعد زندگى ما مبنی بر دوستى واحترام باشد ". خانم ایمان، از شیوه غیر منتظره عذر خواهى شوهرش که همراه با موسیقى بود ابراز خرسندى کرد وآنرا پسندید. وآرزوى آن را کرد که اى کاش این کار چندى پیش صورت مى گرفت. یعنى پیش از جدایى هردو زن وشوهر. وى از همسرش براى تجدید نظر در مورد جدایى دو روز مهلت خواست. در همین حال، جغبیر گفت: وى مى خواهد به این وسیله، پیام ویژه ى را به همسرش بفرستد، زیرا او را بسیار دوست دارد، وبه او احترام مى گذارد. به گفته ى جغیبر همسرش او را در طول زندگانى زنا شویی همراهى کرده است. وى افزود کارى که او انجام داد، در واقع پیامى براى دیگران است که به هیچوجه همسران خویش را تحقیر واهانت نکنند، زیرا همسر دوست وهم سفر زندگى انسان است. وطلاق پدیده ى خطرناکى است که همسران وفرزندان وکلیه افراد خانواده را قربانى می کند .