همه جور دردسر

پیامکهای مهدوی
اس ام اس های ماه رمضان

خوابیم و حقیقت به خدا نیست به جز این ما غایب و او منتظر آمدن ماست

 

 

*تا نیایی گره از کار بشر وا نشود

درد ما جز به ظهور تو مداوا نشود

*روزی ز سفر، ستاره برمی‌ گردد

عشق من و تو دوباره برمی ‌گردد

تردید مکن، بدون شک این جمعه

بابای سفر کرده به خانه بر می‌ گردد

یا ابانا استغر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین

*سؤالی ساده دارم از حضورت

من آیا زنده‌ام وقت ظهورت؟

*ظهور مهدی زیباست، چون ظهور زیبایى هاست

المهدی طاووس اهل الجنة

*کی می‌شود، که تو میهمان خانه هایمان باشی؟

و بر لبانمان مژده وعده ظهور تو جاری؟

ای آخرین موعود!
*منتظران را به لب آمد نفس

ای شه خوبان تو به فریاد رس

*ما معتقدیم که عشق سر خواهد زد

بر پشت ستم کسی تبر خواهد زد

آخر شب سرد ما سحر می گردد

مهدی به میان شیعه بر میگردد

*نخواهم گل که گل بی اعتبار است

تمام سرّ آن فصل بهار است

تو را خواهم من از گل های عالم

که بوی تو همیشه ماندگار است

 

 

 


*دوست دارم یک شب جمعه

صبح گردد به رسم خوش عهدی

نا گهان بشنوم زسمت حجاز

نغمه خوش انا المهدی

*خوابیم و حقیقت به خدا نیست به جز این

ما غایب و او منتظر آمدن ماست