همه جور دردسر

اثرات منفی استفاده از تیغ بر روی پوست
اثرات منفی استفاده از تیغ بر روی پوست
1-استفاده از تیغ ممکن است باعث افزایش بیش از حد موها شوند که از علائم اولیه آن خارش روی سطوح تیغ زده شده نام برد.

2-شکل تراشیده شده ی مویی که با تیغ اصلاح شده است به دلیل آنکه تیغ به صورت مخروطی و از ساقه مو ها را جدا می نماید به طور کاملا درشت و بزرگتر از حد معمول دیده می شوند.

3-تراکم موها در مکان هایی که تیغ مصرف شده است(مثلا زیر چانه و روی گردن) بیشتر از افرادی است که کمتر تیغ مصرف کرده اند.

4-به دلیل قطع و تقویت موهای کرکی(موهای بور)ممکن است به نظر برسد که تیغ باعث شده که موها زود تر رشد کنند و پس از یک روز ممکن است موها تا دو دهم میلیمتر رشد کنند.

5-استفاده تیغ برای چندیدن نفر ممکن است باعث سرایت بیماریهایی همچو هپاتیت و یا ایدز شوند.

6-پس از مصرف تیغ روی پوست ، مقداری از پوست را تیغ به همراه خود برده و مویرگها را تحریک می کنند.

7-پس از مدت زیادی ممکن است صورت چروک به نظر برسند(به دلیل مسئله 6)

8-زبری بیش از حد موها و ماندگاری کم