گاهی از ساده ترین حادثه هم دلگیرم

 

 

لحظه هایی است که من از تو و خود بیزارم

لحظه هایی که به حال دل خود می بارم

              لحظه هایی است که من گنگم و بی ایمانم

              در دل غربت هر خاطره جا می مانم

با خودم از عطش دلزده ای می گویم

راه ترکِ دلِ نفرین شده را می جویم

               گاهی از ساده ترین حادثه هم دلگیرم

              از تماشای دل خست? خود می میرم

لحظه هایی است که من میل رهایی دارم

از خودم از تو و از عشق و جنون بیزارم

/ 0 نظر / 9 بازدید