جدایی ...

مارا از کودکی

 به جدایی ها عادت داده اند

 همان جایی که روی تخته سیاهمان نوشتند:

     خوب ها                              بدها

  

/ 0 نظر / 15 بازدید