سکته در زنان شاغل 2 برابر زنان خانه‌دار است

پژوهش‌های صورت گرفته در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نشان می‌دهد که سکته مغزی و قلبی در زنان شاغل 2 برابر زنان خانه دار است.
///
آفتاب: مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: پژوهش‌های صورت گرفته در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نشان می‌دهد که سکته مغزی و قلبی در زنان شاغل 2 برابر زنان خانه دار است. 

دکتر مجید ابهری افزود: این نتایج، یافته‌های پژوهشی است که توسط گروه "MPH" دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر روی 4 هزار و 250 زن شاغل و خانه دار در تهران، شیراز، رشت و مشهد انجام شده است.

وی ادامه داد: با توجه به تنش‌های روحی و عصبی در افراد شاغل، از آنجائیکه آمار ناراحتی‌های روحی و عصبی در اینگونه افراد بیشتر از سایرین است در مورد زنان باید به این نکته توجه داشت که برخی از بیماری‌ها در زنان شاغل بیش از زنان خانه‌دار است.

به گفته وی، مشاغل دارای تنش‌های عصبی، فشارهای فکری نیز به همراه دارند و همینطور مسئولیت‌های سنگین دیگر در کنار اشتغالات فکری، تنش‌های عصبی، نارضایتی شغلی و عوامل تنش‌زای محیطی به طور حتم زنان را در معرض خطر سکته، پیری زودرس، اختلالات هرمونی و بیماری‌های گوارشی قرار می‌دهد.

این متخصص علوم رفتاری و آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد: البته در مورد مشاغل فرهنگی، هنری و اجتماعی که بیشتر جنبه عاطفی و بهره‌وری از لطافت روحی زنان دارد، نه تنها خطرات گفته شده وجود ندارد بلکه اشتغال در آنها باعث شکوفایی توانمندی‌های نهفته بانوان نیز می‌شود.

ابهری گفت: در مجموع بررسی میان زنان شاغل و خانه دار نشان می‌دهد که آرامش فکری و روحی زنان خانه‌دار حتی اگر مشکلات مالی نیز داشته باشند بازهم بیشتر از نان شاغل است.
/ 0 نظر / 13 بازدید