قول میدم...

قول میدم ندونی که بی تو زندگیم خالیه

قول میدم ندونی که دلم پر از بی تابیه

قول میدم  دفتر خاطراتمو از یاد تو پر بکنم

قول میدم نام تو رو  سر در دلم حک بکنم

قول میدم عکس تو رو رو قلبم قاب بکنم

قول میدم چشای نازت رو پرستش بکنم

قول میدم الهه عشقم بشی تو رو زیارت بکنم

قول میدم  اگه بیای تو زندگیم  قلبمو بنامت بکنم

/ 1 نظر / 16 بازدید
مریم

قشنگ بود ------------------------_(/_\) -------------------------,((((^`/- ------------------------((((--(6-/- ----------------------,(((((-,,----/ --,,,_--------------,(((((--\"._--,',; -((((\\-,...-------,((((---\----`,@) -)))--;'----`"'"'""((((---(------´´ (((--\------------(((------/ -))-|----------------------| ((--|--------.-------'---- -| ))--/-----_-'------`t---,.') (---|---y;---,-""""-./---/\-- )---/-.\--)-\---------`/--/ ---|.\---(-(-----------\-\' ---||-----//----------\\'| ---||------//-------_\\'|ا ---||-------))-----|_\--|| ---/_/-----|_/----------|| ---`'"------------------\_|