کورته نامه ی کوردی

تازه کان

1.روژیک ژه نیک له لای میرده کی نیزانی یکیکی لی به ربو(تری دا) بوی میرده که نه زانی ویستی باسه که بگوری کوتی ئه ری پیاوه که ئیوه چه ند بران

پیاوه کوتی:ولا ئه گه تو به تر نه مان کوژی چوارین

2.له ژیر روناکی ئاسماندا/له جوانترین وه رزی سالدا

له ناو گول وگولزارو سوزی گیادا/بوقیک مه ردبو

3.تشکر کردن یه کرد بعد از سورپرایز:

داچله کام به چکی که ر....!

4.کاش چوله که ای بودم بر لق داری.برات قیژوواژ می کردم از بیقراری

5.کلاس نضت کردها:خانمها هر چی می گم تکرار کنید(امین مریض است) همه میگه ن:دایکی بمری

6.(کورش کبیر)اگر کسی با شما دشمنی کرد با مدارا اورا شرمنده کنید

(هه مزه ئاغای مه نگوور) ئه گر که سیک دوشمنایتی له گل که ردن به ده نه فر دایکی بجین

9.ببخشن تا کوشۀکم له مالی ئیوه بجی نماوه

ئیمزا:سیندرلا

....

....

....

(لۀلایان کچه ترشاوکان)

10.ئازیزکم له ویکه تو هلوی هیچ شکیک نیه

بۀلام له بن بارۀکه بوی پان بویتوه

11.نوسۀریکی گوره دۀلیت

ژن وۀک کراوات وایه هم پیاو جوان دۀکه هم بو گروی فشار دینی

هۀلبت پیاوۀکی گوره دۀفرمی:لگل ژنان مشورۀت کۀن بلام

بۀقسیان مکن

12.ژن:پیاوکه چاو لیکه دوینی چوم بو ئارایشگا سرم کورت کردوه ئۀدی پیریژن ناچم

پیاو:ئۀری ئم جار له پیره پیاوکان دۀچی

13.بدبختی پیاوان

پیاو درنگ له کار دیتۀوه

ژن:داخوا لۀگل کام کچ بووه

پیاو زوو دیتۀوه لۀسر کار

ژن:بۀقت کریک دۀبی کار ناکه

پیاو برسیتی

ژن:درد بخوه فقت لۀفکری زگیتی

پیاو تیره

ژن:بۀدردی بی داخوا لۀچوی قولزرخورتی خواردوه

پیاو دۀچی بومالی دایکی

ژن:تنیا لۀفکری مال باوکیتی

پیاو دۀچی بومالی خۀسو

ژن: دیسان رویشت بوی بکویه

پیاو ماشین دۀکری

ژن:فقت دۀزانی بوانه شت خۀرج که

پیاو ماشینی نیه

ژن:ئۀونده سقیلو چروکه ماشینیک ناکری

.

.

.

ئۀو چیروکه دریژی هۀیه

14.هاوری بۀریز هۀر جگایک هی

تکادۀکین لۀوه بۀدواوه میه دری

لۀبر ئۀوی ئاشغالکان کو دکنوه

15.ئۀلین کاتیک باران دۀباری هۀموشتیک جووان دۀبی

گولکان جووان دۀبن و.....

ئیوش بچنه ژیر باران بشکوم جووان بن

16.یکیک شیمی ئۀخوینه ئۀبیته (ماری کوری)

یکی تر فیزیک ئۀخوینه ئۀبیته (ئینشتن)

توی ترکنیش هۀر ئیسمس بخوینۀوه

17.ئۀگر دۀت هیوه هاوریکانت هونرۀکت یا ئیستعدادکت

نۀبینن ئافتویک ئاو به دستشویکه داکه

۱۸.

که رکلی بینی میوه کان

 گوێز .... من لە مێشک ئەچم..

قارچک .... من لە چەتر ئەچم..

سێو .... من لە دڵ ئەچم..

مۆز .... ئەرێ ئەوە ناکرێ باسی شتێکی تر بکەن

۱۹.

عه‌شق له‌ دیدی مامۆستاوه‌

مامۆستای وه‌رزش: عه‌شق، تۆپێکه‌ ئه‌چێته‌ گۆڵی هه‌موو دڵێکه‌وه‌..

مامۆستای شیمی: عه‌شق، ته‌نیا ماده‌یه‌کی په رتوکانی یه‌کسه‌ر کار له‌ دڵ ئه‌کات..

مامۆستای فیزیک: عه‌شق، وه‌ک ئاسنێکی مغناتیسی که‌ مه‌عشوق به‌ره‌و خۆی ڕاده‌کێشێ..

مامۆستای زینده‌وه‌رزانی: عه‌شق، ته‌نیا میکرۆبێکه‌ که‌ ئه‌چێته‌ له‌شه‌وه ‌و له‌ دڵدا جێگه‌ی خۆی ئه‌کاته‌وه..

مامۆستای مێژوو: عه‌شق، ته‌نها ڕاستیه‌که‌ که‌ ڕوداوی گه‌وره‌ له‌ دڵی مرۆڤه‌کاندا بۆ داهاتوو جێ ئه‌هێڵێ.

۲۰.

په رسیاریک گولدانکتان چیتیایه؟

وه‌ڵامه‌کان به‌ پێی وڵاته‌کان ئاوها بوون:

* له‌ خانووی فه‌را‌نسیدا: گوڵی وشکبووه‌وه‌.

* له‌ خانووی ئیتاڵیادا: گوڵی ط‌ه‌بیعی.

* له‌ خانووی سویسیدا: گوڵی مه سنوعی.

له‌ خانووی کورده دا:  ئه‌مانه‌ی تیایه‌ نینوخ،موی ژنان،بنیشت جویدراو... وه گلیک شتی تر

/ 0 نظر / 28 بازدید