جدایی ...

مارا از کودکی  به جدایی ها عادت داده اند  همان جایی که روی تخته سیاهمان نوشتند:      خوب ها                              بدها   
/ 0 نظر / 4 بازدید
بهمن 92
3 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
10 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
2 پست
آبان 91
43 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
30 پست
آذر 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
تیر 90
33 پست
خرداد 90
3 پست
شهریور 89
3 پست
خرداد 89
10 پست
اسفند 88
52 پست
بهمن 88
220 پست
دی 88
9 پست